मृत्यु पुष्टि ७०,६२६
विश्व भरी संक्रमित १,२८९,८२०
निको भएका २७२,११५
मृत्यु पुष्टि 0
संक्रमित संख्या
निको भएका