मृत्यु पुष्टि ४९,२४२
विश्व भरी संक्रमित ९६४,६४७
निको भएका २०३,२७४
मृत्यु पुष्टि 0
संक्रमित संख्या
निको भएका